BERIT HEIR BUNKAN

Fysioterapeut, magister i psykologi, doctor philos.
Adresse: Arbos gt. 2B, 0368 Oslo

Utdanning, arbeid og utmerkelser:

Yrkessituasjoner Norge og Storbritannia:

Artikler og intervjuer i Norge:

Konferanser inland:

Konferanser utland:

Norske vitenskapelige artikler og avhandlinger:

Pre doc. Articles English language:

Post doc. Articles English language:

Posters, abstracts and papers. Engslish language:

Norske bøker og kompendier:

Internasjonale bøker og artikler:

Film/Video/NRK: